Euroopa Komisjon täpsustas tekstiilitoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriume

Jecolabel_logo.jpguuli lõpus avaldas Euroopa Komisjoni otsuse, millega täpsustatakse tekstiilitoodetele Euroopa Liidu ökomärgise ehk Euroopa Liidu lillekese andmise ökoloogilisi kriteeriume. Muudatusega täpsustatakse, missugustele tekstiilikiududele ja vahetekstiilitoodetele kriteeriumid kohalduvad. Lisaks on otsuses toodud välja erandid ökomärgise saamiseks, kui tootes on taaskasutatud teatud kiude või mahepuuvilla.

Tekstiilitoodele Euroopa Liidu ökomärgise andmise kriteeriumid kehtestati 2014. aastal. Märgise saamiseks peavad tootjad tagama, et tekstiilitooted ega selle osad ei sisalda piiratud ainete loetelus (RSL) loetletud ohtlikke aineid lubatust rohkem.

Euroopa Komisjoni otsus