Henkel Balti keskkonna arvelt järeleandmisi ei tee

 

Untitled design (1).png
Pärnus asuvas Henkel Balti tehases valmib 55 miljonit purki polüuretaanvahtu aastas

1978. aastal Soomest alguse saanud Makroflexi kaubamärk kuulub täna kahtlemata ehitusmaterjalide tuntuimate brändide hulka. Pärnu linna servas, Savi tänaval asuvas tehases valmib umbes 55 miljonit purki polüuretaanvahtu ning 18 miljonit padrunit silikoonhermeetikut ja bituumeni aastas. Suurtest tootmismahtudest hoolimata tehakse pidevalt tööd iga üksiku detailiga, mis mõjutab lõpptoote kasutusmugavust.

Tänaseks Henkel gruppi kuuluva ettevõte eesmärk on saavutada vähemaga rohkem – “Achieving more with less!” – muutes tootmise jalajälg võimalikult väikeseks. Henkel Balti (endine Henkel Makroflex) polüuretaanvahtude arenduskeemiku Karin Viipsi sõnul on keskkonna- ja tervisesäästlike printsiipide järgimine mitme üheaegse tegevuse tulem.

“Üldiseks teadmiseks on kujunenud, et protsessi kontroll ja optimeerimine vähendab jäätmete teket,” täpsustas Viipsi.

Uuenduslik tehnoloogia aitab tagada parima kvaliteedi

Karin Viipsi.jpg
Karin Viipsi

Jäätmete vähendamine on üks eesmärk, mille nimel Henkel Balti rahvusvahelises projektis LIFE Fit for REACH töötab. Projektis löövad lisaks Henkel Baltile partneritena kaasa veel viis ettevõtet Baltikumist, eesmärgiga vähendada heitmeid kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel. Projekti raames võetakse Henkeli Balti Pärnu tehases kasutusele infrapunaspektroskoopia, mis võimaldab uurida ja identifitseerida keemilisi ühendeid ning seeläbi tõhustada tootmisele eelnevat toormaterjalide kontrolli.

“Uue tehnoloogia kasutuselevõtt tähendab sisuliselt seda, et saame tooraine kvaliteedis veenduda juba enne selle tootmisliinile saatmist, nii väheneb praaktoodete osakaal ning jäätmete teke tervikuna,” selgitas Karin Viipsi.

Viipsi hinnangul on tänu REACH-määruse rakendamisele Euroopa Liidus suurenenud ka tööstuste tähelepanu ohtlike kemikaalide teemale. Määruse eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada kemikaalitööstuse konkurentsivõimet.

Henkeli Pärnu tehases on aja jooksul lakibensiini ja tolueeni asemel kasutusele võetud vähemohtlikud lahustid. Asendatud ja vähendatud on ka fluoreeritud kasvuhoonegaaside kasutamist. Töö vähemohtlike ainete kasutuselevõtuks käib aga järjepidevalt. Näiteks otsitakse praegu alternatiivi metüleenkloriidile, mida kasutatakse tootmisprotsessis seadmete puhastusvahendina.

Tervisesõbralikumad tooted

Lisaks töötatakse pidevalt selle nimel, et ka tarbijani jõuaksid võimalikult ohutu koostisega tooted. Tootearenduses jälgitakse, et veekeskkonnale ohtlike kloroalkaanide osakaal oleks retseptides võimalikult madal. Eraldi on näiteks välja töötatud vähendatud vaba isotsüanaatide sisaldusega Power vahtude sari, milles vaba isotsüanaadi sisaldus on viidud nullilähedaseks ja seeläbi vähendatud toote terviseohtlikkust.

39.jpg
Oluline on lõpptoote kasutusmugavus

Henkelis pööratakse tähelepanu ka tootmisest tulenevate jäätmete vähendamisele. Juba täna kasutatakse Pärnu tehase tootmisjääke ettevõtte tootmisprotsessis osaliselt uuesti. Lisaks otsitakse aktiivselt viise, kuidas vähendada tootmises tekkivate polüoolsegude, isotsüanaatide ja polüuretaanvahu jäätmeid. Üheks võimaluseks oleks leida ettevõtteid, kes saaksid tootmisjääke oma tootmisprotsesside ära kasutada.

Uuendustel on oma hind

“Igasugune uuendus nõuab loomulikult lisainvesteeringuid, millega võib omakorda kaasneda üleüldine kulude kasv,” nendib Viipsi, tuues näiteks Power vahtude sarja, mille tootmiseks kulub rohkem energiat ning ka protsess ise on aeglasem.

Kuigi konkurentsieelise määravad täna veel siiski peamiselt toote kvaliteet ja hind, leiab Viipsi, et ressursitõhusate lahenduste otsimine peaks olema iga ettevõtte igapäevane eesmärk.

Henkeli kogemuse põhjal üldehitusmaterjalide puhul veel keskkonnasäästlikkus tarbijaid niivõrd ei kõneta, kuid viimistlusmaterjalide puhul pööratakse toote koostisele juba rohkem tähelepanu.  

Henkel grupp kuulub “Together for Sustainability” (TfS) võrgustikku, mis tegeleb keemiatööstuse tarneahela jätkusuutlikkuse auditeerimise ja parandamisega. Iga-aastaselt küsitletakse ning hinnatakse kõiki tarnijaid keskkonna, sotsiaalsuse, eetilisuse ja tarneahela aspektidest lähtuvalt. Tulemusi võetakse tarnijate hindamismenetluses arvesse. Ikka eesmärgiga luua rohkem väärtust klientidele ning samal ajal vähendada ettevõtte mõju keskkonnale.