Koolituspäev: Kemikaalide klassifitseerimine

Terviseamet koostöös MTÜ Balti Keskkonnafoorumiga korraldab koolituse kemikaale tootvatele, importivatele või tarnivatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide klassifitseerimise põhimõtteid ja nõudeid ning CLP määruses sätestatud kriteeriumite rakendamist. Toimub praktiline töö kemikaalide klassifitseerimiseks.

Millal? 10. mai 2018, kell 10:00-16:00
Kus? Terviseamet (Paldiski maantee 81, Tallinn), saal Nella-Della IV korrusel

Registreerumistähtaeg on 07.05 ja registreeruda saate siin:  https://goo.gl/forms/CYcBsqUyzpoXgVWu2

Koolitus on osalejatele TASUTA!

Ajakava:

9:45–10:00   

Osalejate registreerimine

10:00–10:15

Avamine, sissejuhatus koolitusse.

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

10:15–11:40

Ülevaade CLP-määruse põhimõtetest ja klassifitseerimise kriteeriumitest;

märgistus- ja pakendamisnõuded.

Aigi Lahe, Terviseamet

11:40–12:00

Kust saab infot kemikaalide klassifitseerimise kohta (andmebaasid)

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

12:00–12:45

Kerge lõuna

12:45–13:00

Rühmatöö tutvustus

Aigi Lahe, Terviseamet; Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

13:00–15:00

Rühmatöö kemikaalide klassifitseerimisest

15:00–15:45

Rühmatööde kokkuvõte, arutelu

Aigi Lahe, Terviseamet

15:45–16:00

Küsimustele vastamine, koolituse lõpp

Koolitus toimub projekti „Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel“ raames.

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust:

Aigi Lahe, Terviseamet, tel: 7943 551

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum, tel: 6597 028