Kosmeetikatoodetes keelatakse kolme allergeense lõhnaaine kasutamine

Euroopa Komisjon võttis tarbijaohutuse komitee soovitustele tuginedes vastu otsuse keelata kosmeetikatoodetes HICC, atranooli ja kloroatranooli kasutamise. Tegemist on allergeensete lõhnaainetega, mis on viimastel aastatel põhjustanud enim kontaktallergiat.

Tarbijaohutuse komitee hinnangul on loetletud ainetel potentsiaalne oht inimeste tervisele. Seetõttu soovitati nende kasutamist kosmeetikatoodetes keelata. Nüüd on Euroopa Komisjonis vastu võetud otsus, mille kohaselt alates 23. augustist 2019 ei lasta HICC-i, atranooli ja kloroatranooli sisaldavaid kosmeetikatooteid Euroopa Liidu turule ning alates 23. augustist 2021 peavad neid sisaldavad tooted olema turult täielikult kõrvaldatud.

Keemiline nimetus CASi number
3- ja 4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)tsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd (HICC)

51414-25–6/

31906-04–4/

a,6-dihüdroksü-4-metüülbensaldehüüd (atranool) 526–37-4
3-kloro-2,6-dihüdroksü-4-metüülbensaldehüüd (kloroatranool) 57074-21–2

Komisjoni määrus