Kuidas titaandioksiidi märgistada?

Euroopa Komisjon üritab lahendada titaandioksiidi märgistusega seotud probleeme, mis on esile kerkinud seoses ettepanekuga aine kantserogeenseks klassifitseerida. Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) Riskihindamise komitee leidis, et titaandioksiid võib sissehingamisel põhjustada vähki.

echa_291.jpg
Foto: Lauri Ratko
(Euroopa Kemikaaliamet)

ECHA ettepanek on märgistada ohule vastavalt kõik ained ja segud, mis titaandioksiidi sisaldavad. Ainet kasutatakse värvis, tindis, paberis, aga ka näiteks kosmeetikas. Samuti on see lubatud toidu- ja ravimilisand. Küsimus on tekkinud nende toodete osas, mis sisaldavad ainet väga väikestes kogustes, näiteks nanoosakestena. Mõned tööstusharud leiavad, et selline lausmärgistamine annaks tarbijatele valesignaali, kuna nii väikeste osakestena ei pruugi aine tervisele kahjulik olla.

Nanoosakeste kasutamine toodetes on üha populaarsem. Kui titaandioksiidi puhul otsustatakse, et märgistatud peavad olema kõik tooted, mis ainet sisaldavad, sõltumata selles sisalduvate aineosakeste suurusest, loob see pretsedendi nanoosakeste kasutuse ja märgistuse suhtes.

Ettepanek titaandioksiid kantserogeenseks klassifitseerida tuli Prantsusmaalt. Hetkel oodatakse teiste liikmesriikide ja kompetentsete ametiasutuste sisendit. Ehkki lõplikku otsust pole veel langetatud, peaks titaandioksiidi kasutavad ettevõtted olema valmis võimalikeks muudatusteks seoses toodete märgistamisega.