Lae alla kemikaalide arvestustabel

Capture.JPGJagame lihtsat Excel-näidistabelit, mis sobib ettevõttes kasutatavate või toodetud kemikaalide kohta teabe saamiseks ning nende üle arvestuse pidamiseks. Tabelis sisalduv info on aluseks kemikaalidega seonduvate tervise- ja keskkonnaalaste riskide hindamisel ning nende ohutul käitlemisel ettevõttes. See sisaldab tähtsamat infot, mida ohtliku kemikaali käitleja peaks selle kohta omama.

Ohtlike kemikaalide arvestuse kohustus tuleneb Kemikaaliseadusest, kuid pole vajalik ainult sellepärast, et seadus seda nõuab. Kemikaalide üle arvestuse pidamine on ettevõtte jaoks mitmeti kasulik, aidates luua süsteemi kemikaalide kohta käiva informatsiooni kogumiseks, võimaldades kiiresti vajalikku informatsiooni leida ja tuua välja kemikaalide käitlemise kitsaskohad.  

Oleme täitnud tabeli mõned read näidisena.

Tabel on allalaetav TÖÖVAHENDITE sektsioonist või SIIT

PS! Tabeli allalaadimiseks on vajalik ettevõtte- või isikupõhine registreerimine.