Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend

Euroopa Kemikaaliametil (ECHA) valmis eestikeelne ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend, mis aitab nii tarnijatel kui allkasutajatel koguda ja mõista ainete ning nende kasutusaladega seotud informatsiooni.

control-427510_1920.pngMillal tuleb ohutuskaart esitada? Mida ohutuskaardi saajad peavad tegema? Kuidas ohutuskaarte koostada ja millal ajakohastada? Eestikeelsest juhendist leiab nõuandeid nii ohutuskaartide saaja kui koostaja. Välja on toodud põhjalik ülevaade ohutuskaartide kõikide jagude kirjeldustest koos näidetega. Lisaks leiab sealt juhiseid, kuidas hinnata, kas ettevõtte kasutusala jääb kokkupuutestsenaariumi piiresse.

Ohutuskaartide vorm on REACH- ja CLP-määrustest tulenev kohustus, mille eesmärgiks on kaitsta inimtervist ja keskkonda. Ohutuskaardid on suunatud nii kemikaale käsistevatele kui ka ohutuse eest vastutavatele töötajatele.

Juhend on kättesaadav SIIN.