Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (DG Sante) alustas ELi toiduga kokkupuutuvate materjalide (TKM) seadusandluse hindamist.

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas REACH kandidaatainete nimekirja kümme uut väga ohtlikku ainet. REACH kandidaatainete nimekiri sisaldab nüüdseks juba 191 väga ohtlikku ainet.  

Euroopa Liidu poolt peagi keelustatav bisfenool A (BPA) termopaberis sunnib termopaberit tootvaid ettevõtteid otsima alternatiivne.

Ajujahi äriideede konkurssist hoogu koguv idufirma UpSteam on oma tegevuses keskendunud keskkonnasõbraliku autopesuteenuse pakkumisele.
10. mail toimub MTÜ Balti Keskkonnafoorumi ja Terviseameti koostöös koolitus kemikaale tootvatele, importivatele või tarnivatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide klassifitseerimise põhimõtteid ja nõudeid ning CLP määruses sätestatud kriteeriumite rakendamist. Toimub praktiline töö kemikaalide klassifitseerimiseks.
Üleeuroopalise järelvalve tulemusena leidsid inspektorid igast viiendast kontrollitud mänguasjast kõrges koguses ftalaate. Euroopa Kemikaaliameti Jõustamisfoorumi poolt läbiviidud projekti käigus leiti lisaks sadu tarbekaupu, kus oli lubatust suuremas koguses ohtlikke kemikaale.
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas seitse uut väga ohtlikku ainet kandidaatainete nimekirja ja uuendas aine bisfenool A (BPA) sissekannet. BPA puhul täpsustati, et aine on lisatud kandidaatainete nimekirja selle endokriinsüsteemi häirivate omaduste tõttu keskkonnas. Kandidaatainete nimekiri sisaldab nüüd 181 väga ohtlikku ainet.
Üha enam kliente  teeb ostuotsuseid väärtuspõhiselt, eelistades näiteks keskkonnaküsimustega vastutustundlikult tegelevate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Niisiis ei mõjuta suhtumine keskkonda mitte ainult ettevõtte mainet, vaid annab seeläbi ka konkurentsieelise ja suurendab kasumit. Ettevõtte keskkonnasõbralikkusest annab tunnistust rahvusvaheliste  keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine organisatsioonis.