64% eestlasi tunneb muret igapäevase kemikaalidega kokkupuute pärast, selgub juunis avaldatud Eurobaromeetri kemikaaliohutuse uuringu tulemustest. Umbes sama suur osa elanikkonnast teab tarbetoodetes, sh näiteks kodukeemias, kosmeetikas, riietes, elektroonikas või ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete mõjudest.
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas perfluoroheksaansulfoonhappe (PFHxS) kandidaatainete ehk väga ohtlike ainete nimekirja. Lisaks uuendati juba varasemalt loetellu kuulunud bisfenool A ja nelja ftalaadi infot, täpsustades nende mõju hormoonsüsteemi normaalsele toimimisele. REACH-määruse väga ohtlike ainete nimekirja kuulub nüüd 174 ainet.
Eesti Keemiatööstuse Liit koostöös MTÜ Balti Keskkonnafoorumiga korraldab koolituse kemikaale kasutavatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid – alates REACH-määrusest, registreerimisest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ning info edastamiseni tarneahelas. Lisaks toimub praktiline töö ohutuskaartidega.
Juunis lisandus REACH-määruse autoriseerimisnimekirja 12 kemikaali. See tähendab, et ainetele antud sulgemiskuupäevade järel neid turule viia ega kasutada enam ei saa, välja arvatud juhul, kui konkreetsele kasutusalale on taotletud autoriseering.
Kas soovite oma ettevõttes keskkonnale või tervisele kahjulikud kemikaalid asendada? Või toodate ise ohutumat ainet või toodet? Rootsi organisatsioon ChemSec on loonud online-keskkonna Marketplace, kus nii müüjad kui ostjad saavad vahendada ja vahetada ohutumate alternatiividega seonduvat infot. 
Kas Sinu ettevõtte müüb tooteid, mis sisaldavad ohtlikke kemikaale? Alates 1. juunist 2017 lõppeb üleminekuperiood kemikaalide märgistamiseks. Edasipidi võib tarnida ja turule tohib tuua üksnes uue punase äärisega ohupiktogrammidega märgistatud tooteid.
Euroopa Kemikaaliametil (ECHA) valmis eestikeelne ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend, mis aitab nii tarnijatel kui allkasutajatel koguda ja mõista ainete ning nende kasutusaladega seotud informatsiooni.
Veebruari alguses toimus Tallinnas rahvusvaheline seminar “REACH-määruse jõustamispraktikad”. Umbes 60 osalejat kümnest erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist, lisaks Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) esindajad, vahetasid kogemusi ja rääkisid kemikaalimääruse REACH jõustamise hetkeolukorrast.