Bisfenool A asendamine kassatšekkides bisfenool S vastu

Euroopa Liidu poolt peagi keelustatav bisfenool A (BPA) termopaberis sunnib termopaberit tootvaid ettevõtteid otsima alternatiivne. Euroopa Kemikaaliameti poolt läbiviidud uuring toob välja, et Euroopas paikevad tootjad on hakanud BPA-d asendama bisfenool S-iga (BPS).

receipts-1372960_640_0.jpg

Nii vabaühendused kui ka teised kemikaalidega tegelevad sidusrühmad on juba pikemat aega viidanud sellele, et hormonaalsüsteemi kahjustav kemikaal bisfenool A (BPA) on asendatud sarnaste kemikaalidega, mis on samuti kahjulikud.

Aluse BPA asendamiseks kassatšekkides ja muudes termopaberi tüüpides pani BPA teadaolev mõju inimeste tervisele. Lisaks on asendamise protsessi kiirendanud ka BPA keelustamine termopaberites alates 2020. aastast. Kassatšekid on üks suurimaid kokkupuutekohti, kus inimesed BPAga kokku puutuvad. Olgugi, et termopaberi tootmine moodustab väikese osa BPA kasutamisest, siis moodustab see siiski probleemist küllaltki suure osa.

Levinud aine, millega BPAd asendatakse on BPS. Tegemist on kemikaaliga, millel on BPAle väga sarnane struktuur ning omadused.

Euroopa Kemikaaliameti poolt läbi viidud uuringust selgub, et termopaberites kasutatava BPSi hulk on aastatel 2016 ja 2017 kahekordistunud. Kemikaaliamet tunneb teema üle muret, sest BPS võib põhjustada sarnaseid terviseprobleeme nagu BPA. Euroopa Komisjon analüüsib uuringuaruande baasilt, kas BPSi kasutamise piiramine on vajalik.

Ohutumad alternatiivid BPA asendamiseks on olemas. Üheks võimalikuks alternatiiviks on saksa ettevõtte Koehler Paper poolt toodetav paber. Ettevõtte poolt toodetav alternatiiv on huvitav, sest kasutatakse sootuks teistsugust lähenemist võrreldes tavalise termopaberi tootmisega. Teksti kuvamisel paberile ei ole vaja enam reageerivat ained, vaid paber ise sisaldab juba eelnevalt väikeseid tindimulle, mis kuumuse edastamisel paberile lõhkevad. Tindimullide lõhkemise tulemusena tekib paberile soovitud tekst. Teisisõnu on tegemist füüsilise, mitte keemilise reaktsiooniga.