padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Cheminių produktų su senuoju ženklinimu lentynose turės nebelikti nuo birželio 1 d.

2017 05 15

Parduotate produktus, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų?  Nepamirškite, jog įmonėms privaloma teisingai klasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pavojingas chemines medžiagas ir mišinius prieš joms patenkant į rinką.

Nuo šių metų birželio 1 d. visos į rinką patenkančios cheminės medžiagos turi būti pažymėtos atsižvelgiant į Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentą. Ši data žymi pereinamojo laikotarpio, kuris buvo skirtas cheminių mišinių žymėjimo pasikeitimams, pabaigą.

Jei jūsų lentynose vis dar yra cheminių medžiagų ar jų mišinių, pažymėtų pagal seniau galiojusius teisės aktus, turite pasirūpinti, kad šie produktai nepasiektų rinkos arba užtikrinti jų perklasifikavimą ir paženklinimą pagal CLP reglamentą.

Šitokios pavojingų medžiagų klasifikacijos ir ženklinimo pagrindinis tikslas – užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apssaugą, o taip pat ir laisvą cheminių medžiagų, jų mišinių ar gaminių judėjimą. Reglamentas parengtas atsižvelgiant į Pasaulinę suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (GHS), sutartą Jungtinėse Tautose (JT).

Įmones kviečiame kuo skubiau susipažinti su CLP reglamentu ir jį pritaikyti savo veikloje, o iškilus klausimams kreiptis pagalbos.

Daugiau informacijos:

CLP 2017

CLP piktogramos

REACH-CLP pagalbos tarnyba

piktogramos.png

 

Parengta pagal Europos cheminių medžiagų agentūros informaciją.