padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Ieškome įmonių, norinčių įgyvendinti pokyčius!

2017 07 12

Specialistų pagalba ir finansinė parama

hazard-1588278_1920.jpgSavo įmonės veikloje naudojate chemines medžiagas? Baltijos aplinkos forumas siūlo patyrusių tarptautinių cheminių medžiagų ekspertų pagalbą, diegiant finansiškai atsiperkančias aplinkosaugines inovacijas įmonėse, keičiant aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas chemines medžiagas mažiau pavojingomis. Patyrę specialistai padės:

  • susipažinti su įmonei aktualiomis REACH reglamento naujovėmis;
  • inventorizuoti įmonėje naudojamas chemines medžiagas (grynas, mišiniuose ir gaminiuose);
  • įvertinti veiklos procesus, kuriuose galimi pakeitimai;
  • atlikti medžiagų, gaminių laboratorinius tyrimus;
  • nustatyti potencialiai pavojingas chemines medžiagas, sudaryti pakeitimo planą ir investicijų poreikį;
  • atlikti mažos apimties pakeitimus projekto metu.

Yra numatyta galimybė dalį su pavojingų cheminių medžiagų pakeitimu susijusių išlaidų padengti iš projekto lėšų (iki 10 000 €).

Atsisakius pavojingų cheminių medžiagų:

  • paprastesnė apskaita;
  • sumažėję atliekų tvarkymo kaštai;
  • sumažėję darbuotojų saugai keliami reikalavimai;
  • produktas vartotojui gali būti pristatomas kaip darantis mažesnę žalą sveikatai ir aplinkai.

Kadangi šių medžiagų naudojimas artimiausiu metu bus ribojamas arba draudžiamas, Jūsų įmonė jau šiandien turi galimybę būti žingsniu priekyje ir iš anksto pasirūpinti darbuotojų, klientų sveikata ir aplinkos apsauga bei atitikti teisės aktuose numatomus reikalavimus.

Verslo ir aplinkosaugos ekspertų bendradarbiavimas vykdomas įgyvendinant tarptautinį Europos Sąjungos LIFE+ mechanizmo finansuojamą projektą „LIFE Fit for REACH“. Projektą Lietuvoje koordinuoja VšĮ Baltijos aplinkos forumas (BEF). Organizacija turi sukaupusi patirties aktyviai dirbdama su pramone pavojingų medžiagų pakeitimo ir atitikimo Europos teisės aktams srityse.

Susidomėjusias įmones prašome užpildyti anketą internetu. Įsitikinti, ar verta dalyvauti projekte, galite čia

Jei norite gauti daugiau informacijos ir pasikonsultuoti su mūsų secialistais, rašykite chemija@bef.lt arba skambinkite tel. 8 5 213 9288 Gražvydui Jegelevičiui.