padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Kandidatiniame sąraše – 10 naujų medžiagų

2018 08 08

 

Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) sąrašą papildė 10 naujų medžiagų, galinčių turėti didelį neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai. Šiuo metu sąraše jau yra 191 medžiaga.

 

Birželio pabaigoje į sąrašą įtrauktos šios medžiagos: 3 siloksanai (Octamethylcyclotetrasiloxane, Decamethylcyclopentasiloxane, Dodecamethylcyclohexasiloxane), švinas, dinatrio oktaboratas, Benzo[ghi]perilenas, Terfenilhidrintas, Etilendiaminas (EDA), Benzen-1,2,4-trikarboksilo rūgšties 1,2-anhidridas (TMA), Dicikloheksilftalatas (DCHP).

 

Šios pavojingos medžiagos į SVHC sąrašą įtrauktos dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, švinas yra toksiškas reprodukcijai, o etilendiaminas (EDA) turi kvėpavimo sistemą jautrinančių savybių.

 

Paskutinį kartą sąrašas buvo papildytas metų pradžioje. Tada jame atsidūrė 7 naujos medžiagos

 

Benz[a]antracenas, 

kadmio nitratas, 

kadmio hidroksidas, 

kadmio karbonatas, 

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- dodekachlorpentaciklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10] oktadeka-7,15-dienas (“Dechlorane Plus” TM) [apimantis bet kurį iš savo individualių anti- ir sin- izomerų arba jų derinį], 

1,3,4-tiadiazolidin-2,5-ditijono, formaldehido ir 4-heptilfenolio, šakotosios ir linijinės (RP-HP) [su ≥ 0,1% masės dalies 4-heptilfenolio, šakotosios ir linijinės formos] reakcijos produktai.

 

Kartu buvo papildytas ir įrašas apie bisfenolį A (BPA), siekiant pabrėžti jo endokrininę sistemą ardančias savybes, sukeliančias neigiamą poveikį aplinkai.

 

Kandidatinis sąrašas– tai sąrašas medžiagų, kurios gali turėti didelį poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai. Šiame sąraše esančios medžiagos taip pat žinomos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos ir gali būti įtrauktos į autorizacijos sąrašą. Medžiagoms atsidūrus pastarajame sąraše, pramonės atstovai privalės gauti leidimą, jei norės ir toliau jas naudoti.

 

Daugiau informacijos: ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūra) puslapyje