padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Klaipėdoje - nemokamas seminaras apie cheminių medžiagų valdymą įmonėje

2018 04 02

Baltijos aplinkos forumas bendradarbiaudamas su Aplinkos apsaugos agentūra Klaipėdoje organizuoja nemokamą seminarą „Cheminių medžiagų valdymas įmonėje: mažesnis poveikis aplinkai bei sveikatai“. Seminare Klaipėdoje dalyvaus Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) atstovai, kurie pristatys kaip aplinkosauginių problemų sprendimui galima gauti  LIFE finansavimą.

Seminarai skirti chemines medžiagas, mišinius, gaminius, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, gaminančių, importuojančių ir naudojančių įmonių specialistams. Praktinio seminaro metu bus pristatyta:

  • REACH reikalavimai: autorizacija, didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC).
  • Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal CLP reglamentą.
  • Cheminių medžiagų valdymo klaidos ir dažniausiai nustatomi pažeidimai.
  • Cheminių medžiagų darbo aplinkoje kontrolės principai bei Europos 2018-2019 m. kampanija „Saugi darbo vieta – efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“.
  • Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo pavyzdžiai įmonėse.

Taip pat seminaro metu bus teikiamos individualios konsultacijos dėl galimybės pakeisti pavojingas chemines medžiagas, kurios naudojamos įmonės veikloje.

Seminaras vyks gegužės 18 d. 11 val. Klaipėdoje, viešbutyje „Amberton Klaipėda“ (Naujojo sodo g. 1).

Seminaras yra nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas, todėl anksčiau užsiregistravusiems bus teikiama pirmenybė.

Kilus klausimų kreiptis į Audronę Alijošiutę, el.paštu audrone.alijosiute@bef.lt arba tel. 8 5 215 9288.

Seminarai organizuojami vykdant projektą „Fit for REACH“, kuris iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir LR Aplinkos ministerijos lėšomis bei bendradarbiaujant su Kauno PPA rūmais.