padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Panevėžyje ir Marijampolėje vyko seminarai įmonėms apie cheminių medžiagų valdymą

Panevėžyje ir Marijampolėje vyko nemokami seminarai „Cheminių medžiagų valdymas įmonėje“. Į juos susirinko itin gausus būrys įmonių atstovų. Baltijos aplinkos forumo, Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus, LR Aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD Cheminių medžiagų kontrolės skyriaus bei Vlastybinės darbo inspekcijos Techninės saugos skyriaus specialistai kalbėjo apie chemines medžiagas, mišinius, gaminius, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų.

thumb_IMG_9058_1024.jpg

Praktinių seminarų metu buvo pristatyta:

  • cheminių medžiagų valdymas įmonėje: problemos, iššūkiai, galimi sprendimo būdai,
  • duomenų ir informacijos teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai apie chemines medžiagas ir preparatus,
  • REACH reikalavimai: registracija 2018  m., didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC),
  • saugus cheminių medžiagų naudojimas darbo vietose,
  • cheminių medžiagų apskaita ir dažniausiai nustatomi pažeidimai,
  • Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas: poreikis, galimybės, pavyzdžiai.

Marijampolė 020.jpg

Taip pat seminarų metu buvo teikiamos individualios konsultacijos dėl cheminių medžiagų apskaitos, registravimo, rizikos vertinimo, klasifikavimo ir ženklinimo.

Sužinokite, ar jūsų įmonėje reikalingas pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas.

Seminaro dalyvius kviečiame užpildyti atsiliepimą.

Marijampolė 026.jpg

Seminarų pranešimai ir informacinė medžiaga: