padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Vietoje cheminių medžiagų pakeitimo – „saugus dizainas“

receipts-1372960_1920.jpgCheminių medžiagų pakeitimas – tai ne vienintelis būdas išgyvendinti pavojingas chemines medžiagas. Produktuose ir procesuose galima jų tiesiog nepradėti naudoti. Šiuo metu Europoje taikomasi pereiti prie žiedinės ekonomikos ir sukurti sveiką bei saugią aplinką be toksiškų medžiagų. Prie šių tikslų jau dabar prisideda Nyderlandų Saugių cheminių medžiagų inovacijos programa. Jojeakcentuojamas cheminių medžiagų „saugaus dizaino“ požiūris ir pažymimos kelios sritys, kurias tiriant žymiai paspartėtų „saugaus dizaino” progresas kuriant cheminius mišinius ir gaminius. 

 

Programos „saugaus dizaino“ konceptu siekiama akcentuoti saugos problemas ankstyvuose etapuose –  dar ne produkcijos, bet tyrimų, planavimo ir vystymo. Tai daroma dėl to, kad vėliau nereikėtų atlikti sudėtingo cheminių medžiagų pakeitimo. Tokie metodai ypač populiarus naujųjų technologijų srityse, tokiose kaip nanotechnologijos ir sintetinė biologija. Manoma, kad tai gali būti pritaikoma ir cheminėms medžiagoms. Žinoma, dar reikalinga labai daug inovacijų norint išvystyti šiuos procesus.

 

„Tai ne tiesiog pakeitimas, kuomet viena cheminė medžiaga pakeičiama kita, kas pramonėje dažnai neužtikrina produkto/gaminio ar darbuotojų saugos. Užuot gamyboje pakeitus Bisfenolį A (BPA), pavyzdžiui, Bisfenoliu S (BPS) (panašūs pavyzdžiai dažnai pasitaiko pramonėje), Cheminių inovacijų programojeskatinama atlikti tyrimus ir užduoti esminius klausimus. Pavyzdžiui, ar tikrai turime spausdinti kasos kvitus ant terminio popieriaus su BPA? Galbūt yra alternatyvus technologinis ir aplinkai draugiškesnis sprendimas?Perėjimas prie saugaus dizaino yra būtinas judant link žiedinės ekonomikos. Išvengus pavojingų medžiagų perdirbimo ir antrinio panaudojimo procesas tampa saugesnis, įskaitant ir atvejus, kai antrinis panaudojimo būdas nebuvo numatytas pirminio produkto kūrimo procese”, – sako Nyderlandų infrastruktūros ir vandens ūkio ministerijos atstovu Dr. Jochemas van der Valsas.

 

Prioritetinės mokslinių tyrimų ir plėtros sritys

 

Programoje išdėstytos 7 prioritetinės sritys, kurios, jei bus vystomos, gali daryti įtaką ES ir tarpautinei politikai, tokiu būdu paskatindamos Saugų dizainą

  1. Vandens, riebalų ar purvo repelentai – sukurti efektyvias ir saugias medžiagas be fluoro.

  2. Gaisrinė sauga – sukurti ar pritaikyti alternatyvias degumui atsparias chemines medžiagas(antipirenus) ar žaliavas, siekiant išvengti pavojingų junginių, kurie siejami su vėžio rizika, neurologiniais, vystymosi ir endokrininės sistemos sutrikimais (PBB/PBDE). Taip pat sukurti alternatyvas gesinimo putoms su perfluorintais junginiais (PFAS).

  3. Konservantai – sukurti saugesnes alternatyvas, nes kai kurie konservantai siejami su rizika endokrininei sistemai, galimai mimikuoja estrogenus, sukelia vėžį, alergijas ir reprodukcinius sutrikimus.

  4. Plastifikatoriai – sukurti alternatyvius plastifikatorius nepasižyminčius nepageidaujamomis savybėmis reprodukcinei ar endokrininei sistemai. Tai galėtų būti tiek alternatyvios cheminės medžiagos, tiek alternatyvi plastiko žaliava.

  5. Tirpikliai – dauguma jų yra lakūs organiniai junginiai. Alternatyvių produktų sukūrimas kai kuriems tirpikliams turi didelį poreikį. Žinoma, bandymas alternatyvas pritaikyti reikštų žymius pasikeitimus produkcijos procesuose.

  6. Paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM) – kai kurios PAM žinomos, kaip galimai trikdančios endokrininę sistemą. Reikalingi tyrimai, kaip jie veikia molekuliniame lygmenyje.

  7. Kietikliai – reikalingi tyrimai, kurie padės sužinoti, kaip efektyviai pakeisti pavojingus kietiklius naudojamus polimerizacijos procesuose kietinant dervas, gumas ir kt.

 

Kitos taip pat reikšmingos sritys yra – trąšos, pesticidai, energijos kaupimas, paviršių apsaugojimas, metodologijos, skirtos įvertinti alternatyvas, ir praeities taršos tvarkymo būdai.

 

„Tikimasi, kad „Saugaus dizaino” programa paskatins Europos Komisiją ir valstybes nares imtis šių mokslinių tyrimų sričių ir kad tai bus dalis „Horizon Europe“ programos. Tai kita ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa pakeisianti „Horizontas 2020“, – paaiškino Dr. van der Valsas.

 

Tiekimo grandinė

 

Įmonėms pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas gali būti sudėtingas, brangus procesas ir gali ne visuomet pavykti. Taip pat iš pirmo žvilgsnio ne visuomet aišku, kas yra saugus produktas arba kas yra tvaru, todėl labai svarbu nuosekliai įvertinti, ar alternatyvus produktas yra saugesnis.

 

Norint užtikrinti, kad būtų įgyvendintas geras pakeitimas, labai svarbus aspektas yra efektyvi tiekimo grandinės komunikacija ir bendradarbiavimas. Dažnai pakeitimas reikalauja sąveikos tarp galutinio naudotojo, naudojamo cheminio mišinio arba alternatyvaus produkto tiekėjo bei visų tarpinių grandžių.

 

Šiandien matome, kad chemijos pramonė dar nėra pripratusi tiesiogiai sąveikauti su galutiniais naudotojais, atsakyti į užklausas apie produktus / gaminius ar patenkinti saugesnių produktų poreikį, nebent tai galutiniai naudotojai, turintys didelę rinkos galią (gerų pavyzdžių turime elektronikos ir tekstilės pramonėje). Neutralaus tarpininko (valstybinės ar tarptautinės institucijos / NVO ar pagalbinio įrankio, pvz., internetinės platformos informacijos apsikeitimui, tokia kaip https://marketplace.chemsec.org/) pagalba taip pat galėtų būti naudinga.

 

Biologinio pagrindo alternatyvos

 

Kai Biologinio pagrindo alternatyvos kuriose „Saugaus dizaino“ programoje paminėtose srityje, tokiose kaip plastifikatoriai, paviršiaus aktyviosios medžiagos ar tirpikliai, jau yra sprendimų.

 

Vageningeno maisto ir biologinių (biopagrindo (angl. bio-based) tyrimų institutas savo tyrimų ataskaitoje atskleidė kelias daug žadančias alternatyvas poliniams aprotiniams tirpikliams, tokiems kaip NMP, DMAc, DMF. 

 

Buvo atlikta plataus mastelio rinkoje esančių biologinio pagrindo cheminių medžiagų apžvalga, sutelkta į alternatyvas 3 minėtiems poliniams aprotiniams tirpikliams, kadangi tai yra labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos. Jų naudojimas netolimoje ateityje gali būti apribotas ES cheminių medžiagų teisės aktų. 

 

Manoma, kad šios alternatyvos taip pat bus tvaresnės, kadangi jos gaminamos iš angliavandenių turinčių atliekų, tokių kaip cukrinių runkelių minkštimo.

 

Parengta pagal:

 

https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/from-substitution-to-safe-design?_cldee=Z3JhenZ5ZGFzLmplZ2VsZXZpY2l1c0BiZWYubHQ%3d&recipientid=lead-bad78ce7f86ee81180ff005056952b31-cbeaa3745c3d4687aba52091f1b57314&esid=3087e195-9eec-e811-8107-005056952b31

 

Daugiau informacijos:

 

The Safe Chemicals Innovation Agenda

Substitution to safer chemicals

Strategy to promote substitution to safer chemicals through innovation

How to substitute