Projektas

Life Fit for REACH yra

tarptautinis projektas, kurio pagrindinis tikslas – padėti įmonėms susigaudyti kasmet griežtėjančiame cheminių medžiagų valdymo reguliavime ir pasirengti būsimiems apribojimams jau šiandien. Prisijungiančioms įmonėms siūlomas „cheminių medžiagų valdymo paketas”, padėsiantis:

  • Suprasti medžiagų /mišinių saugos duomenų lapus;
  • Išsiaiškinti naudojamų medžiagų / mišinių klasifikavimo ir ženklinimo reikšmę;
  • Gauti informaciją apie cheminių medžiagų / mišinių inventorizaciją ir bendrąją jų valdymo praktiką;
  • Išsiaiškinti, ar naudojate didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) ir kokios prievolės jums taikomos;
  • Pavojingas chemines medžiagas pakeisti alternatyviomis medžiagomis arba technologijomis;
  • Sumažinti jūsų įmonės poveikį aplinkai bei sužinoti, kaip efektyviai naudoti išteklius.

Susidomėjai, nori prisijungti ar pasiteirauti - kreipkis į Baltijos aplinkos forumo Cheminių medžiagų skyrių chemija@bef.lt.