palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

10 jaunas īpašas bažas izraisošas vielas

No šā gada jūnija 10 jaunas vielas, tostarp svins pievienots Kandidātvielu sarakstam, kurā nu jau ir kopumā 191 cilvēka veselībai vai videi bīstama viela.

Kandidātvielu sarakstā iekļautas šādas vielas:

  1. octamethylcyclotetrasiloxane
  2. decamethylcyclopentasiloxane
  3. dodecamethylcyclohexasiloxane
  4. svins
  5. disodium octaborate
  6. benzo[ghi]perylene
  7. terphenyl hydrogenated
  8. ethylenediamine (EDA)
  9. benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA)
  10. dicyclohexyl phthalate (DCHP)

Visām šīm vielām ir viena vai vairākas bīstamības īpašības, kāpēc tās ir iekļautas sarakstā, piemēram, svins ir toksisks reproduktīvajai sistēmai, bet etilēndiamīnam ir elpceļus sensibilizējošas īpašības.

Kandidātvielu sarakstā iekļauj vielas, kuras var nopietni kaitēt cilvēka veselībai vai videi. Šī saraksta vielas dēvē par īpašas bažas izraisošām vielām un tās paredzēts iekļaut REACH Licencēšanas sarakstā. Vielas no šī saraksta uzņēmumi pēc noteikta datuma var izmantot tikai ar licenci.