palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Būs jauna datubāze izstrādājumiem ar īpašas bažas izraisošām vielām

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) līdz 2019.gada beigām jāizveido jauna datu bāze izstrādājumiem, kuri satur kādu no Kandidātvielu sarakstā esošajām vielām.

Datubāze, kurā ražotājiem, tirgotājiem vai importētājiem līdz 2020.gada beigām būs jāievada informācija par izstrādājumiem, ja tie satur īpašas bažas izraisošas vielas, paredzēta atkritumu apsaimniekotājiem un arī iedzīvotājiem.

Nepieciešamība pēc šādas datubāzes radusies pēc Atkritumu apsaimniekošanas pamatdirektīvas izmaiņu stāšanās spēkā no šā gada jūlija.

Datubāzes informācija palīdzēs atkritumu apsaimniekotājiem apzināt ķīmisko vielu radīto risku, nododot atkritumus otrreizējai pārstrādei. Tāpat informācija palīdzēs iedzīvotājiem izvairīties no izstrādājumiem, kuros ir īpašas bažas izraisošas vielas.

Informācijas avots: Eiropas ķīmisko vielu aģentūra