palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Jauni palīgi ķīmisko vielu pārvaldībai

riki.jpgTagad mūsu mājaslapā sadaļā Rīki uzņēmumiem ir pieejami divi jauni palīgrīki ķīmisko vielu pārvaldības uzlabošanai. Viens ļaus pārbaudīt, vai pareizi veicat ķīmisko vielu inventarizāciju, savukārt otrs – salīdzināt ķīmiskās vielas un to īpašības, meklējot drošākas alternatīvas. Lai piekļūtu rīkiem, jums būs jāreģistrējas.

Vielu inventarizācijas saraksta piemērs

Viens no svarīgākajiem labas ķīmisko vielu pārvaldības prakses aspektiem uzņēmumā ir pilnīgs pārskats par ražotajām un izmantotajām vielām un maisījumiem. Tam būtu jāsatur visaptveroša informācija par šo vielu daudzumiem, īpašībām, uzglabāšanu utt., kas ļauj veikt pareizu un drošu to izmantošanu, kā arī ļauj identificēt potenciālās problēmas, piemēram, trūkstošas drošības datu lapas, nepareizu klasifikāciju. Inventarizācijas piemērs sniedz ieskatu, kādai informācijai būtu jābūt pieejamai vairumā gadījumu.

SubSelect

SubSelect ir programma, kas ļauj savstarpēji salīdzināt dažādas ķīmiskās vielas. Sākotnēji izstrādāta Vācijā, tā ir pārtulkota latviski. Ar šī rīka palīdzību var salīdzināt divas vai vairākas ķimikālijas, ņemot vērā lietotājam nepieciešamo informāciju – toksikoloģiskā profila, vides un ilgtspējas rādītājiem, lietošanas ierobežojumiem u.c. Atšķirībā no citiem līdzīgiem rīkiem SubSelect ļauj salīdzināt ne tikai tīras vielas, bet arī maisījumus, kas ir īpaši svarīgi, ja ir jāsalīdzina potenciālās alternatīvas vai jāmeklē aizstāšanas risinājumi.

Drīzumā arī drošības datu lapu pārbaudes rīks

Tā kā jau ilgstoši uzņēmumiem ir problēmas ar drošības datu lapu (DDL) pārbaudi un korektu sagatavošanu atbilstoši spēkā esošajām prasībām, drīzumā mājaslapā ievietosim vienkāršotu palīgrīku. Tas sastāvēs no pareizi sagatavotas DDL piemēra, kas papildināts ar norādēm un noderīgu informāciju pie katras no sadaļām, piemēram, biežāk pieļautās kļūdas, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība.