palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Jauns gads - jaunas vielas kandidātvielu sarakstā

2018.gada janvārī kandidātvielu sarakstā tiks iekļautas vēl 7 vielas un bisfenols A tiks klasificēts arī kā endokrīnās sistēmas bojātājviela. 

Dalībvalstu komiteja atbalstīja Vācijas priekšlikumu bisfenolu A klasificēt ne tikai kā toksisku reproduktīvajai sistēmai, bet arī kā endokrīnās sistēmas bojātājvielu, kas nopietni kaitē videi.

Tāpat 2018.gada janvārī kandidātvielu sarakstā parādīsies šīs septiņas vielas:

  • chrysene,
  • benz[a]anthracene,
  • cadmium nitrate,
  • cadmium hydroxide,
  • cadmium carbonate,
  • Dechlorane Plus(TM),
  • 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde, 4-heptylphenol reakcijas produkti.

No to iekļaušanas brīža uz šīm vielām attieksies visas atbilstošās normatīvo aktu prasības.

Avots: Eiropas ķīmisko vielu aģentūra