palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Kas jauns ķīmisko vielu pārvaldībā

Kāda informācija ir jāsniedz ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē, kā veidot paplašinātu drošības datu lapu un kā klasificēt un marķēt ķīmiskās vielas un maisījumus - par šiem un citiem aktuāliem ķīmisko vielu pārvaldības jautājumiem uzziniet detalizētās prezentācijās, kuras sagatavojušas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ekspertes.  

- ĶĪMISKO VIELU UN MAISĪJUMU DATUBĀZE

Sagatavoja: Sibilla Lerha
LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa

- CLP REGULAS PRASĪBAS. MARĶĒŠANA

- REACH REGULAS PRASĪBAS. LICENCĒŠANA UN IEROBEŽOJUMI

Sagatavoja: Zane Ozoliņa
LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa, REACH un CLP palīdzības dienests

- REACH REGULAS PRASĪBAS. PAKĀRTOTU LIETOTĀJU PIENĀKUMI

- REACH REĢISTRĀCIJA 2018

- PAPLAŠINĀTĀS DROŠĪBAS DATU LAPAS – DDL + IEDARBĪBAS SCENĀRIJI

Sagatavoja: Amanda Ozola
LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa, REACH un CLP palīdzības dienests