palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Vēl viena viela pievienota īpaši bīstamo vielu sarakstam

10.jūlijā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk – ECHA) kandidātvielu sarakstam pievienoja PFHxS kā ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu vielu.

Viela pieder perfluorētajiem savienojumiem, no kuriem atsevišķas vielas, piemēram, PFOA jau ir ierobežotas. PFHxS var tikt izmantota ūdensizturīgiem pārklājumiem tekstilmateriālos, polimēru ražošanā, ugunsdzēšamajās putās u.c.

Šobrīd kandidātvielu sarakstā jau ir 174 īpaši bīstamas vielas (SVHC). Nākotnē to lietošana būs ierobežota un jau šobrīd to lietotājiem jāievēro noteikti juridiski pienākumi.

Tāpat ECHA tādām kandidātvielu sarakstā esošām vielām kā bisfenolam A un vairākiem ftalātiem (benzyl butyl phthalate (BBP), bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP) and diisobutyl phthalate (DIBP)) bīstamības aprakstā norādījusi, ka vielai piemīt endokrīno sistēmu bojājošas īpašības.

Avots: Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra