palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas
Pateicoties Life Fit for REACH atbalstam, metālapstrādes uzņēmumam Knk Mefab turpmāk metāla sagatavju slīpēšanas procesā nebūs jāizmanto bīstamās vielas.
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai līdz 2019.gada beigām jāizveido jauna datu bāze izstrādājumiem, kuri satur kādu no Kandidātvielu sarakstā esošajām vielām.
No šā gada jūnija 10 jaunas vielas, tostarp svins pievienots Kandidātvielu sarakstam, kurā nu jau ir kopumā 191 cilvēka veselībai vai videi bīstama viela.
Lai uzlabotu darba devēju un darbinieku izpratni par bīstamajām vielām darba vietās, Latvijā uzsākta Eiropas Savienības mēroga kampaņa Turi grožos bīstamās vielas.