palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas
2018.gada janvārī kandidātvielu sarakstā tiks iekļautas vēl 7 vielas un bisfenols A tiks klasificēts arī kā endokrīnās sistēmas bojātājviela.
Kāda informācija ir jāsniedz ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē, kā veidot paplašinātu drošības datu lapu un kā klasificēt un marķēt ķīmiskās vielas un maisījumus - par šiem un citiem aktuāliem ķīmisko vielu pārvaldības jautājumiem uzziniet detalizētās prezentācijās, kuras sagatavojušas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ekspertes.
Zviedrijas ķīmisko vielu aģentūra (KEMI) pētījumā atklājusi, ka 37 dažādi bisfenoli varētu būt bīstami cilvēku endokrīnajai sistēmai. Tikai nupat Eiropas Komisija iekļāvusi bisfenolu A (BPA) īpaši bīstamo vielu sarakstā, jo tas ir toksisks reproduktīvajai sistēmai.
10.jūlijā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk – ECHA) kandidātvielu sarakstam pievienojusi PFHxS kā ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu vielu.