palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas
Eiropas ķīmisko vielu aģentūra laidusi klajā ceļvedi par drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem latviešu valodā.
Saskaņā ar REACH regulu uzņēmumiem, kuri ražo vai importē ķīmiskās vielas virs 1 tonnas/gadā, līdz 2018. gada 31. maijam tās ir jāreģistrē – atgādina Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk - ECHA). Ja vielas nebūs reģistrētas, tās vairs nevarēs izmantot.
Bisfenols A (BPA, CAS Nr.80-05-7) būs aizliegts termopapīrā koncentrācijā, kas vienāda vai lielāka par 0,02% pēc masas – to paredz Komisijas regula (ES) 2016/2235.
Bisfenolu A, PFDA, PTAP un 4-HPbl no 2017.gada javāra iekļaus kandidātvielu sarkastā.