palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas
Saskaņā ar REACH regulu uzņēmumiem, kuri ražo vai importē ķīmiskās vielas virs 1 tonnas/gadā, līdz 2018. gada 31. maijam tās ir jāreģistrē – atgādina Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk - ECHA). Ja vielas nebūs reģistrētas, tās vairs nevarēs izmantot.
Bisfenols A (BPA, CAS Nr.80-05-7) būs aizliegts termopapīrā koncentrācijā, kas vienāda vai lielāka par 0,02% pēc masas – to paredz Komisijas regula (ES) 2016/2235.
Bisfenolu A, PFDA, PTAP un 4-HPbl no 2017.gada javāra iekļaus kandidātvielu sarkastā.
2016.gada 16.decembrī Eiropas Ķimikāliju aģentūra (turpmāk- ECHA) iesniedza priekšlikumu ierobežot noteiktu svina savienojumu (EC 231-100-4) izvietošanu tirgū un izmantošanu PVC ražošanā, kā arī tādu PVC izstrādājumu izvietošanu tirgū, kuros kā stabilizatori izmantoti konkrētie svina savienojumi.