palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas
10.jūlijā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk – ECHA) kandidātvielu sarakstam pievienojusi PFHxS kā ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu vielu.
Vairums Latvijas iedzīvotāju ir satraukti par bīstamo vielu ietekmi uz veselību un vidi un netic, ka produkti, kas satur ķimikālijas, ir pietiekami droši.
Aicinām mazos un vidējos uzņēmumus, kuri savā ikdienas darbā izmanto bīstamās vielas, pieteikties un iegūt līdz pat 10 tūkst. eiro atbalstu šo ķimikāliju aizvietošanai.
Marketplace ir jauna vietne internetā, kur meklēt un piedāvāt citiem uzņēmumiem drošākas alternatīvas, lai mazāk izmantotu īpaši bīstamās vielas.