Kemikaalide arvestustabel

Lihtne Excel-näidistabel sobib ettevõttes kasutatavate või toodetud kemikaalide kohta teabe saamiseks ning nende üle arvestuse pidamiseks. Tabelis sisalduv info on aluseks kemikaalidega seonduvate tervise- ja keskkonnaalaste riskide hindamisel ning kemikaalide ohutul käitlemisel ettevõttes.

Tabeli allalaadimiseks...

Loe edasi