Kas Sinu ettevõtte müüb tooteid, mis sisaldavad ohtlikke kemikaale? Alates 1. juunist 2017 lõppeb üleminekuperiood kemikaalide märgistamiseks. Edasipidi võib tarnida ja turule tohib tuua üksnes uue punase äärisega ohupiktogrammidega märgistatud tooteid.
Euroopa Kemikaaliametil (ECHA) valmis eestikeelne ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend, mis aitab nii tarnijatel kui allkasutajatel koguda ja mõista ainete ning nende kasutusaladega seotud informatsiooni.
Veebruari alguses toimus Tallinnas rahvusvaheline seminar “REACH-määruse jõustamispraktikad”. Umbes 60 osalejat kümnest erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist, lisaks Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) esindajad, vahetasid kogemusi ja rääkisid kemikaalimääruse REACH jõustamise hetkeolukorrast.
2016. aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursil tunnustati keskkonnasõbraliku toote või teenuse kategoorias OÜ-d Epokate, kes töötas eelmisel aastal välja põrandakattevaigud, mis ei sisalda enam hormoonsüsteemi kahjustavat ohtlikku ainet 4-nonüülfenooli.