Üleeuroopalise järelvalve tulemusena leidsid inspektorid igast viiendast kontrollitud mänguasjast kõrges koguses ftalaate. Euroopa Kemikaaliameti Jõustamisfoorumi poolt läbiviidud projekti käigus leiti lisaks sadu tarbekaupu, kus oli lubatust suuremas koguses ohtlikke kemikaale.
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas seitse uut väga ohtlikku ainet kandidaatainete nimekirja ja uuendas aine bisfenool A (BPA) sissekannet. BPA puhul täpsustati, et aine on lisatud kandidaatainete nimekirja selle endokriinsüsteemi häirivate omaduste tõttu keskkonnas. Kandidaatainete nimekiri sisaldab nüüd 181 väga ohtlikku ainet.
Üha enam kliente  teeb ostuotsuseid väärtuspõhiselt, eelistades näiteks keskkonnaküsimustega vastutustundlikult tegelevate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Niisiis ei mõjuta suhtumine keskkonda mitte ainult ettevõtte mainet, vaid annab seeläbi ka konkurentsieelise ja suurendab kasumit. Ettevõtte keskkonnasõbralikkusest annab tunnistust rahvusvaheliste  keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine organisatsioonis.
Riias asuv metallitöötlusettevõte Knk Mefab soetas projekti LIFE Fit for REACH toetusel pulbervärvikambri. Seade võimaldab liigset värvi spetsiaalse õhufiltrisüsteemi abil värvimisprotsessis kokku koguda ning seda hiljem uuesti kasutusele võtta.