palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Metanola izmantošanas ierobežojumi

car-2607059_640.jpg

No šā gada 9.maija tiek ierobežota metanola izmantošana vējstiklu mazgāšanas un atsaldēšanas šķidrumos Eiropas Savienībā. 

Jau šobrīd metanols (CAS 67-56-1, EC 200-659-6) ir iekļauts REACH ierobežojumu sarakstā.

Oficiālajā Eiropas Savienības vēstnesī paziņots, ka no šā gada 9.maija metanols patērētājiemi paredzētajos produktos nedrīkstēs pārsniegt koncentrāciju 0,6% no svara. 

Pēc Latvijas REACH palīdzības dienesta ziņām Latvijā šobrīd trīs uzņēmumi izmanto metanolu minēto šķidrumu izgatavošanai.