padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą
2017 09 20 Mus kasdien supa šimtai skirtingų žmogaus sukurtų cheminių medžiagų, iš kurių dalis turi neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir jį supančiai aplinkai. Baltijos aplinkos forumo kartu su partneriais Baltijos jūros regione (Lietuvoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje) atlikti tyrimai rodo, jog įvairios pavojingos cheminės medžiagos randamos rajonų nuotekų vandenyje, įskaitant ir nuotekas iš gyvenamųjų rajonų.
2017 09 15 Baltijos aplinkos forumas kartu su partneriais kviečia įmonių atstovus į nemokamą seminarą, kuris padės iš anksto pasirūpinti darbuotojų, klientų sveikata ir aplinkos apsauga bei atitikti teisės aktuose numatomus reikalavimus, dar prieš įsigaliojant ribojimams ar draudimams.
2017 08 21 Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą papildė dar viena medžiaga – perfluorheksano-1- sulfonine rūgštimi ir jos druskomis (PFHxS).
2017 08 02 Europos Komisija neseniai išleido naujausią apklausą apie cheminių medžiagų saugumą. Apklausos rezultatai buvo išleisti birželio mėnesį. Ji analizuoja supratimą ir informuotumą apie chemines medžiagas, požiūrį į šių medžiagų saugumą ir tai, kas už šią sritį turėtų būti atsakingas.