padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) primena verslininkams, jog atsižvelgiant į REACH reglamentą, visos įmonės, dirbančios su cheminėmis medžiagomis, turi jas užregistruoti iki 2018 m. gegužės 31 d. Jei cheminės medžiagos ir jų mišiniai nebus užregistruoti laiku, įmonės negalės tęsti savo veiklos.
REACH reglamentas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigaliojo nuo 2007 m. ir įpareigojo pramonę imtis atsakomybės sumažinant riziką. Reglamento taikymas išplėtė supratimą apie pavojingas chemines medžiagas. Nepaisant to, tik nedaugelis kompanijų laikosi visų saugaus elgesio su cheminėmis medžiagomis taisyklių.
Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (kandidatiniame) sąraše šiuo metu yra 173 medžiagos. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) įtraukė į sąrašą keturias naujas labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas.
„Greenpeace” projektas už švarią madą „Detox“ turi pirmąjį dalyvį iš Lietuvos. Savo gaminius be kenksmingų cheminių medžiagų gaminti pasižadėjo tekstilės įmonė „Utenos trikotažas“. VšĮ Baltijos aplinkos formas kviečia ir kitas įmones imtis socialiai atsakingų veiksmų ir pasiūlyti savo klientams ekologinius standartus ir švarų gyvenimo būdą atitinkančius produktus bei paslaugas.