palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Titāna dioksīda klasifikācija raisa satraukumu

Pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, Eiropas ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) ir secinājusi, ka titāna dioksīds, kuru izmanto krāsās, pārtikā, kosmētikā, medikamentos un citos produktos, jāklasificē kā iespējami kancerogēns (2.kategorijas), to ieelpojot.

Tā kā titāna dioksīda gadījumā tiek runāts par tā kancerogēno ietekmi sīko daļiņu formā, nevis dēļ vielas ķīmiskajām īpašībām, tad atbilstošā marķēšana teorētiski varētu attiekties arī uz visām vielām un maisījumiem, kur tie sastopami līdzīgās formās, taču, kuri citādi nemaz nav kancerogēni. Atsevišķu nozaru uzņēmumi uzskata, ka šādos gadījumos marķējums varētu nepamatoti satraukt potenciālos pircējus.

Galīgais lēmums par titāna dioksīda klasifikāciju vēl nav pieņemts. Dalībvalstīm un atbildīgajām iestādēm jāvienojas par pieņemamāko risinājumu, jo titāna dioksīda precedents rosina diskutēt arī par citu vielu, kuras izmanto sīku daļiņu formā, iespējamu klasifikāciju. Jāatzīmē, ka Francija ierosināja titāna dioksīdu klasificēt kā potenciālu kancerogēnu.

Tomēr jau šobrīd ECHA lēmums ir signāls uzņēmumiem, kas izmanto titāna dioksīdu, ka nākotnē produktu marķēšanā varētu tikt ieviestas izmaiņas.