palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

ES aicina veidot datu bāzi izstrādājumiem, kuros ir īpašas bažas izraisošas vielas?

Tuvākajos mēnešos varētu tikt pabeigta Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EC) papildināšana. Saskaņā ar papildinājumu darba versiju paredzēts, ka viens no atkritumu apjoma samazināšanas pasākumiem būs pienākums piegādātājiem sniegt informāciju Eiropas ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) par īpašas bažas izraisošām vielām viņu izstrādājumos.

Savukārt aģentūrai būs jāveido Eiropas mēroga datu bāze un jānodrošina ar šo informāciju atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus un iedzīvotājus.

Tādējādi Direktīva par atkritumiem tiktu ciešāk sasaistīta ar REACH regulu, atbalstot iedzīvotāju tiesības saņemt informāciju par īpašas bažas izraisošajām  vielām izstrādājumos un viņu iespējas izdarīt informētu izvēli.

Direktīva par atkritumiem stājās spēkā 2010.gada 12.decembrī un tā paredz atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipus, piemēram, “piesārņotājs maksā”, kā arī normatīvo regulējumu atkritumu apsaimniekošanai Eiropas Savienībā.