palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

No jūnija tikai jaunās bīstamības piktogrammas

No šā gada 1.jūnija visiem ķīmiskajiem maisījumiem, ko laiž tirgū jūsu uzņēmums, ir jābūt marķētiem saskaņā ar Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulu un uz tiem varēs būt tikai jaunās bīstamības piktogrammas:

kodīgs1.pngliesma_0.gifoksidejoss.gifskelets.gifspradziens 1.gifspradziens.giftoksisks.pnguzmanibu.png

Ja jums plauktos vēl aizvien ir ķīmiskie maisījumi, kas marķēti, ievērojot iepriekšējo tiesību aktu prasības (bīstamības simboli kā oranži kvadrāti), tagad jums ir jānodrošina, ka tos vairs netirgo vai pārklasificē un pārmarķē atbilstīgi CLP.

Šīs izmaiņas attiecas arī uz ķīmisko maisījumu drošības datu lapām. Arī tajās no 1. jūnija iekļaujamas tikai jaunās piktogrammas.

Vairāk: Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra