palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Pētījums: iedzīvotāji satraukti par bīstamajām vielām

Vairums Latvijas iedzīvotāju ir satraukti par bīstamo vielu ietekmi uz veselību un vidi un netic, ka produkti, kas satur ķimikālijas, ir pietiekami droši - tā liecina nupat publicētais Eurobarometer pētījums par ķīmisko vielu drošību.

Kopumā 76% Latvijas iedzīvotāju satrauc tas, ka ikdienā jāsaskaras ar bīstamajām vielām. Vairāk nekā puse jūtas informēta par potenciālo apdraudējumu no bīstamajām vielām tādās ikdienas precēs kā krāsās, sadzīves ķīmijā, elektroprecēs, mēbelēs u.c. Par bīstamo vielu kaitējumu iedzīvotāji vienlīdz daudz uzzina gan no informācijas uz  produktu iepakojuma, gan ziņām medijos.

Tikai aptuveni 40% iedzīvotāju uzskata, ka produkti, kas satur ķimikālijas un kurus var iegādāties Latvijā, ir droši veselībai un videi. Turklāt vairāk nekā puse domā, ka pēdējo 10-15 gadu laikā šo produktu drošība vai nu nav mainījusies, vai ir pasliktinājusies. Tāpat 61% uzskata, ka drošības prasības un standarti šādiem produktiem nav pietiekami augsti.

Tikai aptuveni 1/5 daļa iedzīvotāju zināja, ko nozīmē bīstamības piktogramma ar izsaukuma zīmi. Puse domāja, ka tā apzīmē bīstamību videi. Īstas skaidrības iedzīvotājiem nav arī par piktogrammu, kas norāda uz nopietnu bīstamību veselībai, vairāk to asociējot ar astmu un citiem elpošanas traucējumiem. Savukārt iedzīvotāji labi atpazīst piktogrammas, kas liecina, ka produkts ir bīstams videi vai arī viegli uzliesmo.