Üha enam kliente  teeb ostuotsuseid väärtuspõhiselt, eelistades näiteks keskkonnaküsimustega vastutustundlikult tegelevate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Niisiis ei mõjuta suhtumine keskkonda mitte ainult ettevõtte mainet, vaid annab seeläbi ka konkurentsieelise ja suurendab kasumit. Ettevõtte keskkonnasõbralikkusest annab tunnistust rahvusvaheliste  keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine organisatsioonis.
Riias asuv metallitöötlusettevõte Knk Mefab soetas projekti LIFE Fit for REACH toetusel pulbervärvikambri. Seade võimaldab liigset värvi spetsiaalse õhufiltrisüsteemi abil värvimisprotsessis kokku koguda ning seda hiljem uuesti kasutusele võtta.
Euroopa Komisjon üritab lahendada titaandioksiidi märgistusega seotud probleeme, mis on esile kerkinud seoses ettepanekuga aine kantserogeenseks klassifitseerida. Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) Riskihindamise komitee leidis, et titaandioksiid võib sissehingamisel põhjustada vähki.
Jagame lihtsat Excel-näidistabelit, mis sobib ettevõttes kasutatavate või toodetud kemikaalide kohta teabe saamiseks ning nende üle arvestuse pidamiseks. Tabelis sisalduv info on aluseks kemikaalidega seonduvate tervise- ja keskkonna alaste riskide hindamisel ning nende ohutul käitlemisel ettevõttes. See sisaldab tähtsamat infot, mida ohtliku kemikaali käitleja peaks selle kohta omama.
“Kemikaalimaksu kehtestamine toodetele, mis sisaldavad ohtlikke kemikaale, võiks olla tõhus abinõu võitlemaks nende ainete tervise- ja keskkonnakahjulike mõjude vastu,” leiab Euroopa ühe mõjukaima kemikaaliorganisatsiooni ChemSeci tegevjuht Anne-Sofie Andersson. Eestis kemikaalimaksu kehtestamist seni tõsiselt kaalutud pole. Sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse spetsialist Aive Tellingu sõnul panustatakse Eestis eelkõige regulatiivsetele meetmetele ja tarbijate teadlikkuse tõstmisele.
1978. aastal Soomest alguse saanud Makroflexi kaubamärk kuulub täna kahtlemata ehitusmaterjalide tuntuimate brändide hulka. Tänaseks Henkel Balti nime kandva ettevõtte Pärnus asuvas tehases valmib mitukümmend miljonit polüretaanvahtu aastas. Karin Viipsi, kes on Henkel Balti polüuretaanvahtude arenduskeemik, tutvustas ettevõtte tööd ning rääkis, miks tööstused peaksid oma ökoloogilist jalajälge vähendama.
Rootsi Kemikaaliinspektsioon (KEMI) analüüsis Euroopa turul kättesaadavaid bisfenoole. Uuring tuvastas 37 erinevat bisfenooli, millel võib olla endokriinsüsteemi kahjustav mõju. 
Euroopa Komisjon võttis tarbijaohutuse komitee soovitustele tuginedes vastu otsuse keelata kosmeetikatoodetes HICC, atranooli ja kloroatranooli kasutamise. Tegemist on allergeensete lõhnaainetega, mis on viimastel aastatel põhjustanud enim kontaktallergiat.