Viešieji pirkimai

Kaip pasiekti aukštesnę kokybę (cheminių produktų ir gaminių nereikalingų pavojingų savybių vengimas)? Tiekimo grandinės valdymas ir produkto kokybės standartai

„Viešųjų pirkimų” terminas dažniausiai yra siejamas su valstybinėmis institucijomis, kurios turi atitikti viešųjų pirkimų taisykles,  tačiau viešieji prikimai gali būti taikomi ir privačiame sektoriuje. Privačios kompanijos gali gauti naudos sukurdamos savo pirkimų taisykles. Kartais gali būti reikalaujama taikyti viešųjų pirkimų kriterijus ir tokiu būdu sukuriama vidinė valdymo sistema, kuriai gali daryti įtaką ir klientų keliami reikalavimai.

Įmonės gali sukurti savo viešųjų pirkimų politiką apimdamos dvi sritis:

  • Techniniai reikalavimai ir procesai, skirti nustatyti techninius kokybinius reikalavimus gaunamoms žaliavoms.
  • Tiekimo grandinės orientavimas į taisykles, kaip atrinkti tiekėjus ir kaip sukurti geresnę komunikacijos ir bendradarbiavimo kultūrą su tiekėjais.   

Svarbi viešųjų pirkimų sistemos dalis yra gaunamų žaliavų kokybės kontrolė ir reakcijos mechanizmas, jeigu pastebimi neatitikimai. Sąlygos turi būti numatytos sutartyse su tiekėjais.

Kalbant apie pavojingų medžiagų buvimą žaliavose (produktuose ir cheminėse medžiagose), svarbu reikalauti informacijos apie pavojingas chemines medžiagas (pvz. tam tikros pavojingos cheminės medžiagos kiekį, saugos duomenų lapus) prieš priimant sprendimą dėl pirkimo.  Tais atvejais kai klientas sprendžia kokios medžiagos bus naudojamos (pvz. statybų sektoriuje ar teikiant specifines paslaugas), žinojimas apie naudojamų medžiagų pavojingumą gali padėti derėtis dėl darbų kaštų susijusių su jūsų darbuotojų sveikata ir aplinkos apsauga.  

Viešųjų pirkimų gairės bus parengtos šio projekto metu ir paskelbtos šioje skiltyje.