Sėkmės istorijos

Sėkmingų pakeitimų istorijos

Tai - sėkmingai įgyvendintų cheminių medžiagų pakeitimų istorijos iš užsienio šalyse įsikūrusių įmonių praktikos. Projekto eigoje pateiksime jums ir sėkmingų pakeitimų istorijas iš įmonių, įsikūrusių Lietuvoje ir dalyvausiančių projekte.

1. Formaldehidas

Formaldehidas tai toksiška, galimai mutageniška ir Formaldehyde_plywood.jpgkancerogeniška medžiaga naudojama medienos apdirbimo pramonėje. Šiai medžiagai Europos Sąjungos šalyse taikomos griežtos profesinio poveikio ribinės vertės ir yra siekiama ją dar labiau apriboti. Susipažinkite su atveju, kaip įmonė, gaminanti kietmedžio fanerą, sėkmingai pakeitė formaldehidą į saugesnę alternatyvą. Skaityti čia.

 

 

2. Trichloretilenas

metal.JPGTrichloretilenas yra bespalvis, lakus, nedegus ir saldų kvapą turintis skystis. Tai stiprus tirpiklis, keliantis pavojų žmogaus sveikatai. Trichloretilenas klasifikuojamas kaip galimai vėžį sukelianti medžiaga, dirgi  anti odą ir akis bei galinti sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Įtariama, kad ši medžiaga sukelia genetinius pakitimus, yra kenksminga vandens organizmams, turi ilgalaikį neigiamą poveikį. Susipažinkite su atveju, kaip trichloretilenas metalo apdirbimo įmonėje buvo pakeistas saugesne alternatyva. Skaityti čia.

 

3. Chromas

oda.JPGChromas siejamas su neigiamu poveikiu aplinkai ir žmogaus sveikatai. Pavojus kyla dėl to, kad trivalentis chromas gali būti oksiduojamas į šešiavalentį chromą – Cr (VI) – prie itin žemo pH ir procese dalyvaujant deguoniui. Cr (VI) priskiriamos kancerogeno savybės, taip pat ši cheminė medžiaga jautrina odą. Chromas (VI) sukelia alerginį kontaktinį dermatitą ir odos jautrinimą net ir mažomis koncentracijomis. Pasaulyje apie 80-90% odos perdirbėjų naudoja trivalentį chromą odos išdirbimui. Čia aprašomas atvejis apie įmonę, kuri niekada nenaudojo chromo odos paruošimo procesui. Skaityti čia.

 

4. Bisfenolis A

cans.jpgBisfenolis A (BPA) – tai žmogaus sveikatai pavojinga medžiaga. Ji yra sudedamoji epoksidinių dervų, naudojamų maisto pakuotėms lakuoti apsauginiu sluoksniu, dalis. Dėl visuomenės ir užsakovų  spaudimo, pakuotes su BPA naudojantis gamintojas pradėjo ieškoti alternatyvų. Čia aprašomas atvejis, kai vienoje įmonėje bispenolis A buvo pakeistas saugesne alternatyva. Skaityti čia.

 

 

5. Cinko cianidas

galvanization.jpgCinko cianidas yra kenksminga tiek aplinkai, tiek žmogaus sveikatai medžiaga. Dėl cianido junginių pavojingumo ir dėl to, kad kontaktuodama su rūgštimis ši medžiaga išskiria itin nuodingas vandenilio cianido dujas, norima ją pakeisti. Čia aprašomas atvejis, kaip cinko cianidas saugesne alternatyva buvo sėkmingai pakeistas galvanizacijos procese. Skaityti čia.

 

 

 

6. DekaBDE

curtain.jpgBromintos, degumą mažinančios medžiagos, kurioms priskiriamas ir dekaBDE, laikomos pavojingomis aplinkai ir žmogui dėl šių savybių: didelio patvarumo, endokrininės sistemos trikdymo ir bioakumuliacijos sausumos maisto grandinėse. Čia aprašomas atvejis su galimomis alternatyvomis dekaBDE, naudojamame teatro scenos audiniuose. Skaityti čia.

 

 

 


Jei žinote sėkmingą istoriją, susijusią su pavojingų cheminių medžiagų pakeitimu, cheminių medžiagų valdymu, papasakokite mums. Mielai šia istorija pasidalinsime su plačiąja visuomene.

Rašykite Baltijos aplinkos forumo Cheminių medžiagų skyriui chemija@bef.lt.