LIFE Fit for REACH toetab ressursitõhusaid ettevõtmisi

Riias asuv metallitöötlusettevõte Knk Mefab soetas projekti LIFE Fit for REACH toetusel pulbervärvikambri. Seade võimaldab liigset värvi spetsiaalse õhufiltrisüsteemi abil värvimisprotsessis kokku koguda ning seda hiljem uuesti kasutusele võtta.

Pulbervärvis sisalduvad epoksüvaigud, metallipigmendid ja bisfenool A – viimane on mürgine veekeskkonnale ning võib pärssida viljakust. KnK Mefab kasutab umbes 15 tonni värvi aastas, 40% sellest läks enne värvikambri kasutusele võtmist värvimisprotsessis kaotsi. Nii mitte lihtsalt ei kaotatud suures koguses väärtuslikku ressurssi, vaid ka toodeti ohtlikke jäätmeid, mille käitlemisega kaasnesid lisakulud. Värvikamber aitab ettevõttel säästa nii ressursse kui keskkonda. 

Balti Keskkonnafoorum pakub rahvusvahelise projekti LIFE Fit for REACH raames ettevõtetele abi REACH kemikaalimäärusest tulenevate nõuete mõistmiseks ja täitmiseks. Ettevõtetel on võimalik saada kuni 10 000 euro väärtuses toetust ohtlike ainete asendamiseks toodetes või tootmisprotsessis. Lisaks pakutakse ekspertnõu näiteks CLP-määruse ja ohutuskaartide nõuete osas ning kemikaalide arvestuse pidamiseks. Toetust saada soovivate ettevõtetega sõlmib Balti Keskkonnafoorum lepingu, kuid sellega ei kaasne aruandekohustust. Huvi korral palume ühendust võtta kemikaaliekspert Heli Nõmmsaluga: heli.nommsalu@bef.ee

recirculation .jpg
Projekti abiga soetatud pulbervärvikamber

 

recirculation 2.jpg
Projekti abiga soetatud pulbervärvikamber
recirculation3.jpg
Projekti abiga soetatud pulbervärvikamber