2016. aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursil tunnustati keskkonnasõbraliku toote või teenuse kategoorias OÜ-d Epokate, kes töötas eelmisel aastal välja põrandakattevaigud, mis ei sisalda enam hormoonsüsteemi kahjustavat ohtlikku ainet 4-nonüülfenooli.
Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) liikmesriikide komitee liigitas üksmeelselt neli uut ainet väga ohtlikeks.  Jaanuarist 2017 on BPA, PFDA, PTAP ja 4-HPbI REACH kandidaatainete nimekirjas, kus ühtekokku on nüüd juba 173 ainet.
13. detsembril toimus kohtumine ministeeriumite, järelvalveasutuste, tööstusliitude, ettevõtete ja toetusi pakkuvate asutuste esindajate vahel, et vahetada mõtteid ohtlike kemikaalide asendamise teemal. Eesmärk oli arutleda, kas Eesti ettevõtjad on tegelikult valmis väga ohtlikke aineid asendama – kas ja kuidas saaks riik neid selles toetada?
Projekti LIFE Fit for REACH raames toimunud kolmel kemikaalide infopäeval Tallinnas, Tartus ja Pärnus osales kokku 43 inimest 29 ettevõttest. Üritustesarja eesmärgiks oli tutvustada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele REACH-määrust ja sellest tulenevaid nõudeid kemikaalide käitlemiseks.
Tööinspektsioon tuvastas sihtkontrolli käigus 30 keemilise puhastusega tegelevast ettevõttest 105 rikkumist. Enim probleeme on kemikaalide kasutamisega kaasnevate ohutegurite mõistmise ja neist tulenevate ohtude vältimisega.
Vähktõbi on 53 protsendiga kõigist ELis tööga seotud surmapõhjustest esikohal ja seega Euroopa Liidu töötajate suurim terviserisk. Selleks et töötajaid paremini kaitsta vähki tekitavate kemikaalide eest, tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kaitsta töötajaid paremini vähki tekitavate kemikaalide eest.
Pakume ettevõtetele ekspertnõu kemikaalidele kehtivatest piirangutest, ettevõttes kasutatavate kemikaalide arvestus, ohtlike ainete asendusplaani ettevalmistamine, ohutumate alternatiivide laboratoorsed katsetused, väiksemahuliste asendamisjuhtude rakendamine.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru projektidele, mis tõstavad teadlikkust ressursikasutusest ning loovad eeldused ettevõtete ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Toetust antakse ülevaatliku või detailse ressursiauditi tegemiseks ettevõtetes. Taotleda saavad äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on mäetööstus või töötlev tööstus.